2021-11-16 10:16:54

Organizacija rada Škole po modelu C (nastava na daljinu)

Obavještavamo učenike, nastavnike i roditelje da će se samo 19. i 20. studenoga 2021. godine nastava organizirati po modelu C (nastava na daljinu) putem platforme Teams (M. Office 365), a prema rasporedu koji je dostupan na web stranici Škole.


Industrijsko-obrtnička škola Virovitica